Meedoen

De leden van het algemeen en dagelijks bestuur gaan graag met u in gesprek over alles wat met het waterschap te maken heeft. Hun mailadressen vindt u bij hun foto's op de pagina Organisatie. U kunt ook een mail of brief sturen aan het (hele) algemeen bestuur via info@wdodelta.nl of via Postbus 60, 8000 AB Zwolle.

U bent van harte welkom bij de openbare vergaderingen van het algemeen bestuur en de Deltabijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden in principe gehouden in het waterschapshuis aan de Dokter van Deenweg 186 te Zwolle. Wij attenderen u er op dat de vergaderingen van het algemeen bestuur worden opgenomen en live worden uitgezonden op deze website. Het is mogelijk dat u in beeld komt op de opnamen van de vergadering.

Aan het begin van iedere openbare vergadering van het algemeen bestuur krijgen belanghebbenden de gelegenheid om een reactie te geven op onderwerpen die op de agenda staan. Dit noemen we het inspreekrecht. U krijgt in principe 5 minuten spreektijd. Afspraak is dat de leden geen discussie aangaan met de inspreker maar wel vragen kunnen stellen. Bij de Deltabijeenkomsten is er geen vastomlijnd inspreekrecht maar bekijken we per gelegenheid hoe niet-bestuursleden bij het gesprek worden betrokken.

Als u wilt inspreken moet u dit uiterlijk op de dag voor de vergadering melden bij mevrouw Elsbeth Mensink van het cluster Bestuur en Relaties, op telefoonnummer 088-2331200 of per e-mail naar bestuurszaken@wdodelta.nl