Organisatie

Water Natuurlijk

Fractie informatie

Logo van Water Natuurlijk

Leden

Foto van Obe Brandsma Obe Brandsma (Fractielid)
Foto van Hans de Jong Hans de Jong (Fractielid)
Foto van Bert Hinnen Bert Hinnen (Fractielid) vanaf 01-01-2016
Foto van Piet de Noord Piet de Noord (Fractielid) vanaf 01-01-2016
Foto van Marion Wichard Marion Wichard (Fractielid) vanaf 01-01-2016
Foto van Lisa de Groot Lisa de Groot (Fractievolger)
Foto van Albert Kerssies Albert Kerssies (Fractievolger)
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA

Leden

Foto van Tjeerd Kingma Tjeerd Kingma (Fractielid) vanaf 01-01-2016
Foto van Clazinus Netjes Clazinus Netjes (Fractielid) vanaf 01-01-2016
Foto van Henk Oegema Henk Oegema (Fractielid)
Foto van Bas Wonink Bas Wonink (Fractielid) vanaf 01-01-2016
 

Ongebouwd

Fractie informatie

Logo van Ongebouwd

Leden

Foto van Frits Timmerman Frits Timmerman (Fractievoorzitter)
Foto van Jan Dunnink Jan Dunnink (Fractielid) vanaf 01-01-2016
Foto van Wout Limburg Wout Limburg (Fractielid)
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Fractielid)
Foto van Ronald van der Horst Ronald van der Horst (Fractievolger) vanaf 01-01-2016
Foto van Bas ten Hove Bas ten Hove (Fractievolger)
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD

Leden

Foto van Ad Nijhuis Ad Nijhuis (Fractievoorzitter) vanaf 01-01-2016
Foto van Mark Strolenberg Mark Strolenberg (Fractievoorzitter)
Foto van Karst Spijkervet Karst Spijkervet (Fractielid)
Foto van Lizza van der Klei Lizza van der Klei (Fractievolger)
Foto van Jannes Pit Jannes Pit (Fractievolger)
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie

Leden

Foto van Arend Bouwmeester Arend Bouwmeester (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Remmie Winters Remmie Winters (Fractievoorzitter)
Foto van Herman Odink Herman Odink (Fractielid)
Foto van Jacob Keegstra Jacob Keegstra (Fractievolger)
Foto van Betty Poutsma Betty Poutsma (Fractievolger)
 

Bedrijven

Fractie informatie

Logo van Bedrijven

Leden

Foto van mr ir Jos Pierey mr ir Jos Pierey (Fractievoorzitter)
Foto van Breun Breunissen Breun Breunissen (Fractielid)
Foto van Andre Fokt Andre Fokt (Fractielid) vanaf 01-01-2016
Foto van Colard Sjerps Colard Sjerps (Fractievolger) vanaf 01-01-2016
 

Sallandse Gemeentebelangen

Fractie informatie

Logo van Sallandse Gemeentebelangen

Leden

Foto van Erik Smeenk Erik Smeenk (Fractievoorzitter) vanaf 01-01-2016
Foto van Ronald Holtmaat Ronald Holtmaat (Fractievolger)
Foto van Jolande Onderdijk-Schroten Jolande Onderdijk-Schroten (Fractievolger)
 

SGP

Fractie informatie

Logo van SGP

Leden

Foto van Jan Visscher Jan Visscher (Fractievoorzitter)
Foto van Ton Noorland Ton Noorland (Fractievolger)
Foto van Arie den Uijl Arie den Uijl (Fractievolger) vanaf 01-01-2016
 

Algemene Waterschapspartij

Fractie informatie

Logo van Algemene Waterschapspartij

Leden

Foto van Arja Doornbos Arja Doornbos (Fractievoorzitter)
Foto van Jan van Oorschot Jan van Oorschot (Fractievolger)
 

Algemene Waterschapspartij Zuid

Fractie informatie

Logo van Algemene Waterschapspartij Zuid

Leden

Foto van Femmy Le Clercq-Westhuis Femmy Le Clercq-Westhuis (Fractievoorzitter)
Foto van Wim Langendijk Wim Langendijk (Fractievolger) vanaf 01-01-2016
Foto van Jan van Popta Jan van Popta (Fractievolger)
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA

Leden

Foto van Mark Tuit Mark Tuit (Fractievoorzitter) vanaf 01-01-2016
Foto van Wil Kerstjens Wil Kerstjens (Fractievolger) vanaf 01-01-2016
Foto van Wim Konter Wim Konter (Fractievolger)
 

Natuurterreinen

Fractie informatie

Logo van Natuurterreinen

Leden

Foto van Gerard van den Berg Gerard van den Berg (Fractievoorzitter) vanaf 01-01-2016
 

Dagelijks Bestuur

Orgaan informatie

Logo van Dagelijks Bestuur

Leden

Foto van Herman Dijk Herman Dijk (Voorzitter)
Foto van Eveline de Kruijk Eveline de Kruijk (Secretaris directeur)
Foto van Hans de Jong Hans de Jong (Lid van het dagelijks bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Herman Odink Herman Odink (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Henk Oegema Henk Oegema (Lid van het dagelijks bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Karst Spijkervet Karst Spijkervet (Lid van het dagelijks bestuur) vanaf 01-01-2016
 

Algemeen Bestuur

Orgaan informatie

Logo van Algemeen Bestuur

Leden

Foto van Herman Dijk Herman Dijk (Voorzitter)
Foto van Eveline de Kruijk Eveline de Kruijk (Secretaris directeur)
Foto van Obe Brandsma Obe Brandsma (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Breun Breunissen Breun Breunissen (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Hans de Jong Hans de Jong (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Arja Doornbos Arja Doornbos (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Jan Dunnink Jan Dunnink (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Andre Fokt Andre Fokt (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Bert Hinnen Bert Hinnen (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Tjeerd Kingma Tjeerd Kingma (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Femmy Le Clercq-Westhuis Femmy Le Clercq-Westhuis (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Wout Limburg Wout Limburg (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Clazinus Netjes Clazinus Netjes (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Ad Nijhuis Ad Nijhuis (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Piet de Noord Piet de Noord (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Herman Odink Herman Odink (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Henk Oegema Henk Oegema (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van mr ir Jos Pierey mr ir Jos Pierey (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Erik Smeenk Erik Smeenk (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Karst Spijkervet Karst Spijkervet (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Mark Strolenberg Mark Strolenberg (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Frits Timmerman Frits Timmerman (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Mark Tuit Mark Tuit (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Gerard van den Berg Gerard van den Berg (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Jan Visscher Jan Visscher (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Marion Wichard Marion Wichard (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016
Foto van Remmie Winters Remmie Winters (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Bas Wonink Bas Wonink (Lid van het algemeen bestuur) vanaf 01-01-2016