Organisatie

Water Natuurlijk

Fractie informatie

Logo van Water Natuurlijk

Leden

Foto van Obe Brandsma Obe Brandsma (Fractielid)
Foto van Hans de Jong Hans de Jong (Fractielid)
Foto van Bert Hinnen Bert Hinnen (Fractielid)
Foto van Piet de Noord Piet de Noord (Fractielid)
Foto van Marion Wichard Marion Wichard (Fractielid)
Foto van Lisa de Groot Lisa de Groot (Fractievolger) tot 01-06-2018
Foto van Jelmer Kloosterman Jelmer Kloosterman (Fractievolger) vanaf 05-06-2018
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA

Leden

Foto van Dirk Bruins Dirk Bruins (Fractievoorzitter)
Foto van Tjeerd Kingma Tjeerd Kingma (Fractielid)
Foto van Clazinus Netjes Clazinus Netjes (Fractielid)
Foto van Henk Oegema Henk Oegema (Fractielid)
Foto van Bas Wonink Bas Wonink (Fractielid)
 

Ongebouwd

Fractie informatie

Logo van Ongebouwd

Leden

Foto van Frits Timmerman Frits Timmerman (Fractievoorzitter)
Foto van Jan Dunnink Jan Dunnink (Fractielid)
Foto van Wout Limburg Wout Limburg (Fractielid)
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Fractielid)
Foto van Ronald van der Horst Ronald van der Horst (Fractievolger)
Foto van Bas ten Hove Bas ten Hove (Fractievolger)
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD

Leden

Foto van Ad Nijhuis Ad Nijhuis (Fractievoorzitter)
Foto van Mark Strolenberg Mark Strolenberg (Fractievoorzitter)
Foto van Karst Spijkervet Karst Spijkervet (Fractielid)
Foto van Lizza van der Klei Lizza van der Klei (Fractievolger)
Foto van Jannes Pit Jannes Pit (Fractievolger)
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie

Leden

Foto van Arend Bouwmeester Arend Bouwmeester (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Remmie Winters Remmie Winters (Fractievoorzitter)
Foto van Herman Odink Herman Odink (Fractielid)
Foto van Jacob Keegstra Jacob Keegstra (Fractievolger)
Foto van Betty Poutsma Betty Poutsma (Fractievolger)
 

Bedrijven

Fractie informatie

Logo van Bedrijven

Leden

Foto van mr ir Jos Pierey mr ir Jos Pierey (Fractievoorzitter)
Foto van Breun Breunissen Breun Breunissen (Fractielid)
Foto van Andre Fokt Andre Fokt (Fractielid)
Foto van Colard Sjerps Colard Sjerps (Fractievolger)
 

Sallandse Gemeentebelangen

Fractie informatie

Logo van Sallandse Gemeentebelangen

Leden

Foto van Erik Smeenk Erik Smeenk (Fractievoorzitter)
Foto van Ronald Holtmaat Ronald Holtmaat (Fractievolger)
Foto van Jolande Onderdijk-Schroten Jolande Onderdijk-Schroten (Fractievolger)
 

SGP

Fractie informatie

Logo van SGP

Leden

Foto van Jan Visscher Jan Visscher (Fractievoorzitter)
Foto van Ton Noorland Ton Noorland (Fractievolger)
Foto van Arie den Uijl Arie den Uijl (Fractievolger)
 

Algemene Waterschapspartij

Fractie informatie

Logo van Algemene Waterschapspartij

Leden

Foto van Arja Doornbos Arja Doornbos (Fractievoorzitter)
Foto van Jan van Oorschot Jan van Oorschot (Fractievolger)
 

Algemene Waterschapspartij Zuid

Fractie informatie

Logo van Algemene Waterschapspartij Zuid

Leden

Foto van Femmy Le Clercq-Westhuis Femmy Le Clercq-Westhuis (Fractievoorzitter)
Foto van Jan van Popta Jan van Popta (Fractievolger) tot 05-09-2018
 

PvdA

Fractie informatie

Logo van PvdA

Leden

Foto van Mark Tuit Mark Tuit (Fractievoorzitter)
Foto van Wil Kerstjens Wil Kerstjens (Fractievolger)
Foto van Wim Konter Wim Konter (Fractievolger)
 

Natuurterreinen

Fractie informatie

Logo van Natuurterreinen

Leden

Foto van Gerard van den Berg Gerard van den Berg (Fractievoorzitter)
 

Dagelijks Bestuur

Orgaan informatie

Logo van Dagelijks Bestuur

Leden

Foto van Herman Dijk Herman Dijk (Voorzitter)
Foto van Eveline de Kruijk Eveline de Kruijk (Secretaris directeur)
Foto van Hans de Jong Hans de Jong (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Herman Odink Herman Odink (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Henk Oegema Henk Oegema (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Karst Spijkervet Karst Spijkervet (Lid van het dagelijks bestuur)
 

Algemeen Bestuur

Orgaan informatie

Logo van Algemeen Bestuur

Leden

Foto van Herman Dijk Herman Dijk (Voorzitter)
Foto van Eveline de Kruijk Eveline de Kruijk (Secretaris directeur)
Foto van Obe Brandsma Obe Brandsma (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Breun Breunissen Breun Breunissen (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Dirk Bruins Dirk Bruins (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Hans de Jong Hans de Jong (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Arja Doornbos Arja Doornbos (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Jan Dunnink Jan Dunnink (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Andre Fokt Andre Fokt (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Bert Hinnen Bert Hinnen (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Tjeerd Kingma Tjeerd Kingma (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Femmy Le Clercq-Westhuis Femmy Le Clercq-Westhuis (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Wout Limburg Wout Limburg (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Clazinus Netjes Clazinus Netjes (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Ad Nijhuis Ad Nijhuis (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Piet de Noord Piet de Noord (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Herman Odink Herman Odink (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Henk Oegema Henk Oegema (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van mr ir Jos Pierey mr ir Jos Pierey (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Erik Smeenk Erik Smeenk (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Karst Spijkervet Karst Spijkervet (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Mark Strolenberg Mark Strolenberg (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Frits Timmerman Frits Timmerman (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Mark Tuit Mark Tuit (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Gerard van den Berg Gerard van den Berg (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Jan Visscher Jan Visscher (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Marion Wichard Marion Wichard (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Remmie Winters Remmie Winters (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Bas Wonink Bas Wonink (Lid van het algemeen bestuur)