Organisatie

Water Natuurlijk

Fractie informatie

Logo van Water Natuurlijk

Leden

Foto van Obe Brandsma Obe Brandsma (Fractievoorzitter)
Foto van Wim Konter Wim Konter (Fractielid)
Foto van Ed Piek Ed Piek (Fractielid)
Foto van Anna Veldhoen Anna Veldhoen (Fractielid)
Foto van Marion Wichard Marion Wichard (Fractielid)
Foto van Tjoek Korenromp Tjoek Korenromp (Fractievolger)
 

CDA

Fractie informatie

Logo van CDA

Leden

Foto van Miranda Wesselink Miranda Wesselink (Fractievoorzitter)
Foto van Henk Oegema Henk Oegema (Fractielid)
Foto van Gerrit Tuten Gerrit Tuten (Fractielid)
Foto van Bas Wonink Bas Wonink (Fractievolger)
 

Ongebouwd

Fractie informatie

Logo van Ongebouwd

Leden

Foto van Frits Timmerman Frits Timmerman (Fractievoorzitter)
Foto van Wim van Ittersum Wim van Ittersum (Fractielid)
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Fractielid)
Foto van Ronald van der Horst Ronald van der Horst (Fractievolger)
 

VVD

Fractie informatie

Logo van VVD

Leden

Foto van Mark Strolenberg Mark Strolenberg (Fractievoorzitter)
Foto van Carmen Hunger Carmen Hunger (Fractielid)
Foto van Karst Spijkervet Karst Spijkervet (Fractielid)
Foto van Hans Wijnen Hans Wijnen (Fractielid)
 

ChristenUnie

Fractie informatie

Logo van ChristenUnie

Leden

Foto van Betty Poutsma Betty Poutsma (Fractievoorzitter)
Foto van Herman Odink Herman Odink (Fractielid)
Foto van Arend Bouwmeester Arend Bouwmeester (Fractievolger)
 

Bedrijven

Fractie informatie

Logo van Bedrijven

Leden

Foto van Esmée Pater Esmée Pater (Fractievoorzitter)
Foto van Breun Breunissen Breun Breunissen (Fractielid)
Foto van Eef Leeuw Eef Leeuw (Fractielid)
Foto van Rob Beukeboom Rob Beukeboom (Fractievolger)
 

SGP

Fractie informatie

Logo van SGP

Leden

Foto van Jan Visscher Jan Visscher (Fractievoorzitter)
Foto van Arie den Uijl Arie den Uijl (Fractievolger)
 

Algemene Waterschapspartij

Fractie informatie

Logo van Algemene Waterschapspartij

Leden

Foto van Arja Doornbos Arja Doornbos (Fractievoorzitter)
Foto van Jan van Oorschot Jan van Oorschot (Fractielid)
Foto van Geke Kiers Geke Kiers (Fractievolger)
 

Natuurterreinen

Fractie informatie

Logo van Natuurterreinen

Leden

Foto van Mark Tuit Mark Tuit (Fractievoorzitter)
 

50PLUS

Fractie informatie

Logo van 50PLUS

Leden

Foto van Gerrit Westerhof Gerrit Westerhof (Fractievoorzitter)
Foto van Frans Bergwerf Frans Bergwerf (Fractievolger)
 

Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel

Fractie informatie

Logo van Gemeentebelangen Drenthe~Overijssel

Leden

Foto van Tilko Gernaat Tilko Gernaat (Fractievoorzitter)
Foto van Rudi Hooch Antink Rudi Hooch Antink (Fractielid)
Foto van Jan Schokker Jan Schokker (Fractievolger)
 

Dagelijks Bestuur

Orgaan informatie

Logo van Dagelijks Bestuur

Leden

Foto van Piet Zoon Piet Zoon (Waarnemend dijkgraaf/voorzitter)
Foto van Eveline de Kruijk Eveline de Kruijk (Secretaris directeur)
Foto van Breun Breunissen Breun Breunissen (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Herman Odink Herman Odink (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Marion Wichard Marion Wichard (Lid van het dagelijks bestuur)
Foto van Hans Wijnen Hans Wijnen (Lid van het dagelijks bestuur)
 

Algemeen Bestuur

Orgaan informatie

Logo van Algemeen Bestuur

Leden

Foto van Piet Zoon Piet Zoon (Waarnemend dijkgraaf/voorzitter)
Foto van Eveline de Kruijk Eveline de Kruijk (Secretaris directeur)
Foto van Obe Brandsma Obe Brandsma (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Breun Breunissen Breun Breunissen (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Arja Doornbos Arja Doornbos (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Tilko Gernaat Tilko Gernaat (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Rudi Hooch Antink Rudi Hooch Antink (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Carmen Hunger Carmen Hunger (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Wim van Ittersum Wim van Ittersum (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Wim Konter Wim Konter (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Eef Leeuw Eef Leeuw (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Herman Odink Herman Odink (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Henk Oegema Henk Oegema (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Jolande Onderdijk-Schroten Jolande Onderdijk-Schroten (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Jan van Oorschot Jan van Oorschot (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Esmée Pater Esmée Pater (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Hans Pereboom Hans Pereboom (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Ed Piek Ed Piek (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Betty Poutsma Betty Poutsma (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Karst Spijkervet Karst Spijkervet (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Mark Strolenberg Mark Strolenberg (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Frits Timmerman Frits Timmerman (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Louise Trompert-Vrielink Louise Trompert-Vrielink (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Mark Tuit Mark Tuit (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Gerrit Tuten Gerrit Tuten (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Anna Veldhoen Anna Veldhoen (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Jan Visscher Jan Visscher (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Miranda Wesselink Miranda Wesselink (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Gerrit Westerhof Gerrit Westerhof (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Marion Wichard Marion Wichard (Lid van het algemeen bestuur)
Foto van Hans Wijnen Hans Wijnen (Lid van het algemeen bestuur)
 

Auditcommissie

Orgaan informatie

Logo van Auditcommissie

Leden

Foto van Rob Beukeboom Rob Beukeboom (Lid auditcommissie)
Foto van Tjoek Korenromp Tjoek Korenromp (Lid auditcommissie)
Foto van Jan van Oorschot Jan van Oorschot (Lid auditcommissie)
Foto van Bas Wonink Bas Wonink (Lid auditcommissie)
Foto van Jan Visscher Jan Visscher (Fractievoorzitter)