Dagelijks bestuur

Werkwijze

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vier overige leden. Het dagelijks bestuur beslist over de dagelijkse aangelegenheden, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt voorstellen aan het algemeen bestuur voor. De tweewekelijkse vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. De besluitenlijsten van deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u met ingang van 1 januari 2022 terugvinden op deze pagina. Per 1 september 2022 kunt u hier in het kader van de Wet Open Overheid ook de agenda’s van de dagelijks bestuursvergaderingen vinden. De leden van het dagelijks bestuur vindt u op deze pagina. De taken van het dagelijks bestuur zijn onderverdeeld in portefeuilles. Elk lid van het dagelijks bestuur is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de onderwerpen binnen zijn portefeuille. U vindt de portefeuilleverdeling bij de afbeelding van het betreffende bestuurslid.

Samenstelling

De leden van het dagelijks bestuur (met uitzondering van de voorzitter) zijn gekozen door en vanuit het algemeen bestuur. Deze personen zijn dus zowel lid van het dagelijks als het algemeen bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks bestuur. De secretaris-directeur adviseert het dagelijks bestuur.