Werkwijze

Werkwijze

Het dagelijks bestuur bestaat uit de dijkgraaf en vijf overige leden. Het dagelijks bestuur beslist over de dagelijkse aangelegenheden, voert de besluiten van het algemeen bestuur uit en bereidt voorstellen aan het algemeen bestuur voor. De vergaderingen van het dagelijks bestuur zijn besloten. De leden van het algemeen bestuur vindt u op deze pagina

De taken van het dagelijks bestuur zijn onderverdeeld in portefeuilles. Elk lid van het dagelijks bestuur is het bestuurlijk aanspreekpunt voor de onderwerpen binnen zijn portefeuille. U vindt de portefeuilleverdeling bij de afbeelding van het betreffende bestuurslid en in het  overzicht portefeuilleverdeling DB.

Samenstelling

De leden van het dagelijks bestuur (met uitzondering van de voorzitter) zijn gekozen door en vanuit het algemeen bestuur. Deze personen zijn dus zowel lid van het dagelijks als het algemeen bestuur. De dijkgraaf is voorzitter van het dagelijks bestuur. De secretaris-directeur adviseert het dagelijks bestuur.