Betty Poutsma

Betty Poutsma

  •  Lid Raad van Toezicht Stichting Sprank, Zwolle (bezoldigd)
  •  Lid Toezichtthoudend Bestuur CGMW, Zwolle (onbezoldigd)
  •  Lid adviesteam Drenthe KNHM, Arnhem (onbezoldigd)
  •  Lid landelijke team Zorg, Wonen, Welzijn KNMH, Arnhem (onbezoldigd)
  •  Lid Thematisch Netwerk Duurzaamheid ChristenUnie, Amersfoort (onbezoldigd)
  •  Bestuurslid Milleniumstichting Hoogeveen (onbezoldigd)