Breun Breunissen

Naam: Breun Breunissen

Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Fractielid, Bedrijven
Dagelijks Bestuur Lid van het dagelijks bestuur Actief sinds 21 mei 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • HWBP landelijk en individuele projecten
 • Primaire- en Regionale keringen
 • Overige keringen
 • Muskusrattenbestrijding
 • Participatie en samenwerking (waterveiligheid)
 • Waterschapszorg 

 

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Breed Bestuurlijk overleg Ruimte voor de Vecht
 • Lid Stichting Poort van het Vechtdal
 • Lid Bestuurlijke Gebiedstafel (BGT) Stikstof Vechtdal
 • Lid Grensoverschrijdende Stuurgroep Vecht & Vechtdal
 • Lid Stuurgroep IJssel
 • Lid Bestuurlijk platform Deltaprogramma Rijn
 • Lid VNR Taakgroep IJssel
 • Lid Stuurgroep visie Waterveiligheid Unie van Waterschappen
 • Deelnemer portefeuilleoverleg Waterkeringen Rijn-Oost
 • Lid Commissie Muskus-en Beverratten, Unie van Waterschappen
 • Lid Commissie Waterkeringen Unie van Waterschappen

Nevenfuncties

 

 • Lid Raad van Toezicht Stichting 2Switch ( Kringloopbedrijf), Elst, (bezoldigd)
 • Voorzitter Belanghebbenden Orgaan ArcadisKring en VBO bij Het nederlandse pensioenfonds, Utrecht, (bezoldigd)
 • Eigenaar Breun Breunissen Advies en Management, Raalte (bezoldigd)

 

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 21 mei 2019 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Actieve functie Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
 • Actieve functie Fractielid, Bedrijven
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens