Cees Zoon

Cees Zoon

  • Docent Ecologie voor 0,23 fte bij Van Hall Larenstein te Velp;
  • Eigenaar van "Zoon Ecologie" te Witharen;
  • Bestuurslid muziekvereniging Crescendo te Ommen (onbezoldigd).