Dirk-Siert Schoonman

Naam: Dirk-Siert Schoonman

Voorzitter, Dagelijks Bestuur
Voorzitter, Algemeen Bestuur
Dirk-SiertSchoonman@wdodelta.nl
Dagelijks Bestuur Voorzitter Actief sinds 25 aug. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • Wettelijke taken
 • Watervisie (coördinatie kaderstellend)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Waterbeheerprogramma
 • Omgevingswet

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid bestuurlijk Kernteam Deltacommissie (BKT)
 • Lid bestuurlijk platform IJsselmeergebied
 • Lid digitaliseringberaad
 • Lid Oostelijk Dijkgraven Overleg
 • Lid Veiligheidsregio Drenthe/IJsselland

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Apeldoorn (bezoldigd)
 • Akkerbouwbedrijf Schoonman Jansen (bezoldigd)
 • Lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen (onbezoldigd)
 • Lid van de maatschappelijke Klantbordgroep RIVM (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Beleggingsstudieclub Zutphen Exchance (onbezoldig)
 • Lid van de adviesraad ANV Onderhold (onbezoldig)
 • Lid Ambassadeursgroep Initiatief Bewust Bodemgebruik.

 

 

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 25 aug. 2020 Voorzitter, Dagelijks Bestuur
 • Actief sinds 25 aug. 2020 Voorzitter, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens