Dirk-Siert Schoonman

Dirk-Siert Schoonman

  • Lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Apeldoorn (bezoldigd)
  • Akkerbouwbedrijf Schoonman Jansen (bezoldigd)
  • Lid van het dagelijks bestuur van de Unie van Waterschappen (onbezoldigd)
  • Lid van de maatschappelijke Klantbordgroep RIVM (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Beleggingsstudieclub Zutphen Exchance (onbezoldig)
  • Lid van de adviesraad ANV Onderhold (onbezoldig)
  • Lid Ambassadeursgroep Initiatief Bewust Bodemgebruik.