Fracties

De leden van de categorieën ongebouwd en natuurterreinen worden aangewezen door respectievelijk LTO Noord en de Vereniging voor Bos- en Natuureigenaren. Ze worden voor vier jaar benoemd. Het algemeen bestuur wordt voorgezeten door de dijkgraaf. Bij de vergaderingen is ook de secretaris-directeur aanwezig, als adviseur van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur kent op dit moment 10 fracties. Elke fractie heeft uit haar midden een fractievoorzitter gekozen. Onderstaand een overzicht van de huidige fracties:

Ook is er een totaaloverzicht van de bestuurssamenstelling inclusief voorgaande jaren.