Gerrit Tuten

Naam: Gerrit Tuten

Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Fractielid, CDA
gerrittuten@wdodelta.nl
Algemeen Bestuur Lid van het algemeen bestuur Actief sinds 28 mrt. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Eigenaar Adviesbureau Tuten Advies, Heeten (bezoldigd)
  • Voorzitter Kavelruil N35 Raalte/ Hellendoorn/ Dalfsen (bezoldigd)
  • Voorzitter College van Kerkrentmeesters PKN Plaskerk Raalte (onbezoldigd)
  • Roulerend Voorzitter Kerkenraad en Moderamen Plaskerk Raalte (onbezoldigd)
  • Vertegenwoordiger LTO Salland (gedeeltelijk bezoldigd)
  • Vertrouwenspersoon Natura 2000 projecten Gemeente Dinkeleland (bezoldigd)
  • Vertrouwenspersoon Rondweg Weerselo (bezoldigd)
  • Kavelruilcoordinator ondersteuning Drostendiep (bezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 28 mrt. 2019 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
  • Actief sinds 28 mrt. 2019 Fractielid, CDA
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens