Gerrit Tuten

Gerrit Tuten

  • Eigenaar Adviesbureau Tuten Advies, Heeten (bezoldigd)
  • Voorzitter Kavelruil N35 Raalte/ Hellendoorn/ Dalfsen (bezoldigd)
  • Voorzitter College van Kerkrentmeesters PKN Plaskerk Raalte (onbezoldigd)
  • Roulerend Voorzitter Kerkenraad en Moderamen Plaskerk Raalte (onbezoldigd)
  • Vertegenwoordiger LTO Salland (gedeeltelijk bezoldigd)
  • Vertrouwenspersoon Natura 2000 projecten Gemeente Dinkeleland (bezoldigd)
  • Vertrouwenspersoon Rondweg Weerselo (bezoldigd)
  • Kavelruilcoordinator ondersteuning Drostendiep (bezoldigd)