Hans Pereboom

Naam: Hans Pereboom

Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Fractielid, Ongebouwd
hanspereboom@wdodelta.nl
Dagelijks Bestuur Lid van het dagelijks bestuur Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • ZON (Zoetwatervoorziening Oost Nederland) / (KRW) Kaderrichtlijn Water 
 • Veenweide en bodemdaling
 • Biodiversiteit
 • Participatie en samenwerking (watersysteem landelijk)
 • NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water)
 • GGOR (Gewenste Grond en Oppevlaktewater Regime)
 • Peilbesluiten

Externe vertegenwoordiging:

 • Uitvoeringscommissie Blokzijl Vollenhove 
 • AcviesCommissie Oude Diep 
 • Bestuurlijk adviesgroep Ontwikkelopgave Wieden-Weerribben (BAG)
 • Bestuurlijk overleg gewasbeschermingsmiddelen 
 • Bestuurlijk Platform Zoetwater
 • Kavelruil Drenthe
 • Bestuurlijk Overleg Oude Willem
 • Brede tafel Waterkwaliteit
 • Commissie Landelijk Gebied Drenthe (CLG)
 • IBP Vitaal Platteland
 • Leader Salland / Kracht van Salland / LAG (Lokale Actiegroep Salland)
 • Regiegroep Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel
 • Natura 2000 / BO Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht
 • RBO (Regionaal Bestuurlijk Overleg) Rijn-Oost
 • PFO Watersystemen Rijn Oost
 • Rheebruggen/Ootmaanlanden
 • Samen werkt beter Overijssel
 • Stuurgroep Boetelerveld
 • Stuurgroep Building with nature
 • Stuurgroep Holtingerveld
 • Stuurgroep N340
 • Stuurgroep Duurzame Bollenteelt
 • Stuurgroep Vruchtbare Kringloop Overijssel 
 • Uitvoeringscommissie Staphorst

Nevenfuncties

 

 • Mede eigenaar/ directeur V.O.F. Landbouw en loonwerk H.J. Pereboom, Paasloo (bezoldigd)

 

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Actieve functie Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
 • Actieve functie Fractielid, Ongebouwd
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens