Hans Pereboom

Hans Pereboom

Foto van Hans Pereboom

Contact informatie

Logo van Ongebouwd
Fractie: Ongebouwd Periode: van: tot: Functie: Fractielid
Logo van Dagelijks Bestuur
Orgaan: Dagelijks Bestuur Periode: van: tot: Functie: Lid van het dagelijks bestuur
Logo van Algemeen Bestuur
Orgaan: Algemeen Bestuur Periode: van: tot: Functie: Lid van het algemeen bestuur

Portefeuille:

 • Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON)/Kaderrichtlijne Water (KRW)
 • Veenweide en bodemdaling
 • Waterschapszorg * t/m 1e evaluatie door algemeen bestuur gepland juni 2020
 • Biodiversiteit
 • Participatie en samenwerking (watersysteem landelijk)

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Landrichtingscommissie Zuidwolde Noord
 • Lid van Bestuurs overleg Kavelruil Drenthe
 • Lid van Bestuur Georganiseerd Overleg Zuid West Drenthe
 • Lid portefeuilleoverleg Watersysteem Rijn Oost
 • Lid portefeuilleoverleg Uniformering NBW
 • Lid portefeuilleoverleg Stedelijk Water Rijn Oost
 • Lid van Deltaprogramma ZON
 • Lid van Regionaal Landschap
 • Lid van Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn Oost
 • Lid van Gebiedsontwikkeling Uffeling Ruinen Ootmaanlanden/ Rheebruggen
 • Lid van Drents Friese Wold
 • Lid van Stuurgroep Building with Nature
 • Lid van Oude Diep
 • Lid van Bestuurlijk platform zoetwater
 • Lid van Bestuurlijk platform zoetwaterkwaliteit