Herman Dijk

Herman Dijk

Foto van Herman Dijk

Contact informatie

E-mailadres:
hermandijk@wdodelta.nl

Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Portefeuille:

 • Calamiteiten
 • Verbinding met de omgeving
 • Waterveiligheid nationaal
 • Communicatie
 • Bestuurlijke organisatie
 • Integriteit
 • Wettelijke taken
 • Personeel-en organisatiebeleid
 • Stuurgroep POV-Piping
 • Assetmanagement

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Oostelijk Dijkgraven Overleg
 • Lid Commissie Aanpassing Belastingstelsel
 • Lid Veiligheidsregio Drenthe/IJsselland
 • Lid Commissie Landelijk Gebied Drenthe
 • Lid Kring van Voorzitters
 • Lid Klankbordgroep Financiën van de Unie van Waterschappen
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Informatievoorziening
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Deltaprogramma
 • Lid Stuurgroep IJssel
 • Lid Stuurgroep IJsselvechtdelta
 • Lid Stuurgroep Delta Rijn
 • Lid Stuurgroep Bedrijfsvergelijking
 • Lid Stuurgroep POV Piping
 • Lid Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 • Lid Bestuurlijke kerngroep IJsselmeergroep XL
 • Lid Bestuurlijk Overleg Rijn en Maas
 • Voorzitter Nederlandse gemalenstichting
 • Lid van Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA)
 • Lid van werkgeversberaad
 • Lid van Geodata problematieken
 • Lid van Kadaster gebruikersraad