Herman Odink

Naam: Herman Odink

Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Fractielid, ChristenUnie
hermanodink@wdodelta.nl
Dagelijks Bestuur Lid van het dagelijks bestuur Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • Financïele zaken
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Grondzaken
 • Educatie
 • Waterschapserfgoed
 • Verbonden partijen (GBLT, Aqualysis, en Het Waterschapshuis)
 • Participatie en samenwerking (financiën, vergunningverlening en handhaving)
 • Recreatie

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Algemeen Bestuur GBLT
 • Bestuurslid Aqualysis
 • Deelnemer aandeelhouders vergadering Nederlandse Waterschaps Bank
 • Lid van portefeuille overleg Bestuurszaken, Communicatie en Financiën Rijn Oost
 • Lid van portefeuille overleg Educatie
 • Lid van Auditcommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Lid van Overijsselse Vereninging van kleine kernen
 • Lid stuurgroep Drents Friese wold 

Nevenfuncties

 

 • Voorzitter Taakgroep Beheer Gereformeerde Kerk vrijgemaakt, Nieuwleusen (onbezoldigd)
 • Secretaris Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties, Zwolle (onbezoldigd)
 • Penningmeester / Secretaris Kulturhus De Spil Nieuwleusen CV (onbezoldigd)
 • Penningmeester / Secretaris Stichting De Schakel, Nieuwleusen (onbezoldigd)
 • Penningmeester Stichting Voor Elkaar Dalfsen, Dalfsen (onbezoldigd)

 

Functie historie

Heden

 • Actieve functie Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Actieve functie Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
 • Actieve functie Fractielid, ChristenUnie
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens