Jannes Pit

Jannes Pit

  • Lid auditcommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta (bezoldigd)
  • lid ledenraad Rabobank Assen-Beilen (bezoldigd)
  • Bestuurslid Fiets4daagse Westerbork (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Sporttechnisch Kader Drenthe (bezoldigd)
  • Belastingconsultant ouderenverbonden (onbezoldigd)