Karst Spijkervet

Naam: Karst Spijkervet

Lid auditcommissie, Auditcommissie
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Fractielid, VVD
karstspijkervet@wdodelta.nl
Auditcommissie Lid auditcommissie Actief sinds 18 mei 2021 Bekijk pagina

Algemeen

ACHTERGROND

Geboren en getogen in Wanneperveen. Afgestudeerd in Commerciële Economie aan de RHLS Groningen. Naast het melkveebedrijf werkzaam voor FrieslandCampina en CWI/UWV.

Na 9 jaar raadslid voor de VVD in Steenwijkerland en 7 jaar werkzaam als lid Dagelijks Bestuur van het Waterschap Reest & Wieden en daarna lid Dagelijks Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta, nu lid Algemeen Bestuur Waterschap Drents Overijsselse Delta.

SPECIALISATIE

In het Dagelijks Bestuur tot 27 maart 2019 verantwoordelijk voor alles op het gebied van afvalwaterzuivering en ook emmissies. Innovatie om processen te verbeteren en kosten te verlagen staan voor mij hoog op de agenda.

De afgelopen bestuursperiode is de rioolwaterzuivering in Echten omgebouwd tot een energiefabriek en wordt afvalwater op eigen stroom gezuiverd. Belangrijke veranderingen in het gebied met als doel de kosten van de afvalwaterheffing te laten dalen voor burgers en bedrijven. Dat is ons in Reeste en Wieden gelukt met daling van 1,4 %.

MOTIVATIE

Karst heeft een duidelijke visie op water. Schoon water om in te recreëren, de vissen te laten leven en voldoende water om gewassen te verbouwen. Efficiënt, innovatief georganiseerd met minder regels en voorschriften. Het doel is dat nog verder te verbeteren. Zijn visie gaat hij gestalte geven met zijn eigen stijl van samenwerken: betrokken, als klankbord en het verbinden van mensen. En dit altijd op een respectvolle, doortastende wijze uitgaande van een ieders kracht.

 

 

Externe vertegenwoordiging:
Lid Stuurgroep RIVUS
Lid Stuurgroep FLUVIUS
Lid van portefeuilleoverleg Waterketen Rijn Oost
Lid van Stuurgroep Bestuurs Akkoord Water
Lid van Stuurgroep Vledder AA
Lid van Stuurgroep Holtingerveld

Nevenfuncties

 

  • Melkveehouderij Spijkervet, Wanneperveen (bezoldigd)

 

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 18 mei 2021 Lid auditcommissie, Auditcommissie
  • Actief sinds 01 jan. 2016 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
  • Actieve functie Fractielid, VVD

2019

  • 01 jan. 2016 - 21 mei 2019 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens