Marion Wichard

Naam: Marion Wichard

Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Fractielid, Water Natuurlijk
Dagelijks Bestuur Lid van het dagelijks bestuur Actief sinds 21 mei 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
 • DuurzaamDoen
 • Circulair
 • Energietransitie / RES
 • Participatie en samenwerking (coördinatie kaderstellend)

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (BOOT) namens de Unie van Waterschappen
 • Lid Bestuurlijk overleg Slim Warmtenet Zandweerd
 • Agendalid Bestuurlijke Kerngroep Nieuwe Energie Overijssel (NEO)
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie West Overijssel
 • Lid Bestuurlijk platform Regionale Energie Strategie West Overijssel
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Windpark Staphorst
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Windmolenpark Nieuwleusen (FeurDeWind)
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Drijvend Zonnepark Beilen (de Mussels)

Nevenfuncties

 

 • Jurylid Andries Greinerprijs, Lelystad (onbezoldigd)
 • Voorzitter D66 Kampen (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 21 mei 2019 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Actief sinds 01 jan. 2016 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
 • Actief sinds 01 jan. 2016 Fractielid, Water Natuurlijk
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens