Marion Wichard

Naam: Marion Wichard

Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Fractielid, Water Natuurlijk
marionwichard@wdodelta.nl
Dagelijks Bestuur Lid van het dagelijks bestuur Actief sinds 21 mei 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
 • DuurzaamDoen
 • Circulair
 • Energietransitie / RES
 • Participatie en samenwerking (coördinatie kaderstellend)

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (BOOT) namens de Unie van Waterschappen
 • Lid Bestuurlijk overleg Slim Warmtenet Zandweerd
 • Agendalid Bestuurlijke Kerngroep Nieuwe Energie Overijssel (NEO)
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie West Overijssel
 • Lid Bestuurlijk platform Regionale Energie Strategie West Overijssel
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Windpark Staphorst
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Windmolenpark Nieuwleusen (FeurDeWind)
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Drijvend Zonnepark Beilen (de Mussels)

Nevenfuncties

 

 • Jurylid Andries Greinerprijs, Lelystad (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 21 mei 2019 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Actief sinds 01 jan. 2016 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
 • Actief sinds 01 jan. 2016 Fractielid, Water Natuurlijk
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens