Rudi Hooch Antink

Rudi Hooch Antink

  • Melkveehouder, Koekange (bezoldigd)
  • Voorzitter Raad van Commissarissen CONO kaasmakers, Middenbeemster (bezoldigd) t/m november 2020
  • Hoofdbrandwacht VRD, Assen (bezoldigd)
  • Contactpersoon voor melkveehouders in Zuidwest Drenthe voor het project Duurzame Melkveehouderij Drenthe (onbezoldigd)