Secretaris Directeur

De secretaris directeur is adviseur van het algemeen en het dagelijks bestuur. Ook is zij directeur van de ambtelijke organisatie. Sinds de start van het waterschap op 1 januari 2016 is mevrouw ir. E. (Eveline) de Kruijk secretaris-directeur van Waterschap Drents Overijsselse Delta.

secretaris-directeur-eveline-de-kruijk