Wim van Ittersum

Naam: Wim van Ittersum

Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Fractielid, Ongebouwd
wimvanittersum@wdodelta.nl
Algemeen Bestuur Lid van het algemeen bestuur Actief sinds 28 mrt. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Melkveehouder Mts. W.A., W.B. en A. van Ittersum, Mastenbroek (bezoldigd)
  • Ledenraadslid Rabobank Vaart en Vechtstreek, Hardenberg (onbezoldigd)
  • Hoofd Centrale Dijkpost, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle (onbezoldigd)
  • Lid weidevogelkring ANV Camperland (onbezoldigd)
  • Diaken Ned. Herv. Gemeente Mastenbroek/'s Heerenbroek (onbezoldigd)
  • Ledenraad verzekeraar Univé Stad en Land (onbezoldigd)

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 28 mrt. 2019 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
  • Actief sinds 28 mrt. 2019 Fractielid, Ongebouwd
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens