Wim van Ittersum

Wim van Ittersum

  • Melkveehouder Mts. W.A., W.B. en A. van Ittersum, Mastenbroek (bezoldigd)
  • Ledenraadslid Rabobank Vaart en Vechtstreek, Hardenberg (onbezoldigd)
  • Hoofd Centrale Dijkpost, Waterschap Drents Overijsselse Delta, Zwolle (onbezoldigd)
  • Lid weidevogelkring ANV Camperland (onbezoldigd)
  • Diaken Ned. Herv. Gemeente Mastenbroek/'s Heerenbroek (onbezoldigd)
  • Ledenraad verzekeraar Univé Stad en Land (onbezoldigd)