Colofon

De informatie op¬†bestuursinformatie.wdodelta.nl komt tot stand onder verantwoordelijkheid van het Waterschap Drents Overijsselse Delta. De informatie, inclusief beeldmerken, illustraties, logo's en fotomateriaal zijn ¬ģ copyright van het Waterschap Drents Overijsselse Delta.

Eindredactie

Waterschap Drents Overijsselse Delta
Dokter van Deenweg 186
8025 BM Zwolle


Postbus 60, 8000 AB Zwolle
e-mail: info@wdodelta.nl

Realisatie

gemeenteoplossingen-logo