Deltabijeenkomst (informatieve/opiniƫrende vergaderingen) 18 januari 2018 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 01

  19:30 Opening en mededelingen

  AB zaal, Informeren van het bestuur
  vergroten verkleinen laden...
 • Naar aanleiding van de brief aan het Algemeen Bestuur op 21 november 2017 wordt op verzoek van het AB tijdens de Deltabijeenkomst stilgestaan bij de keuze die het Dagelijks Bestuur onlangs heeft gemaakt in de marktbenadering voor het HWBP-project Stadsdijken.
  Doel is het AB te informeren en vragen te beantwoorden over de overwegingen die ten grondslag hebben gelegen aan het besluit dat het DB op 21 november 2017 heeft genomen over de marktbenaderingsstrategie voor het HWBP-project Zwolle Stadsdijken.

  De opzet van de bespreking is als volgt:
  1. Korte inleiding door portefeuillehouder Hans de Jong, met daarbij een korte toelichting op het afwegingsproces dat het DB heeft doorlopen.
  2. Inhoudelijke toelichting op de marktbenaderingskeuze door projectmanager Peter Staats.
  3. Toelichting op de juridische aspecten van een Ontwerpalliantie door mr Petra Heemskerk (CMS Advocaten).
  4. Vragen en reacties van het Algemeen Bestuur onder leiding van Herman Dijk.
  vergroten verkleinen laden...
 • Eind december 2017 heeft de Commissie Aanpassing Belastingstelsel (CAB) het concept-eindrapport inzake de waterschapsbelastingen aangeboden aan de waterschappen. Op woensdag 17 januari a.s. wordt een consultatiebijeenkomst georganiseerd door de Unie, in ons waterschapskantoor. Hiervoor zijn een aantal bestuursleden uitgenodigd en de aanmeldingstermijn is gesloten. De deltabijeenkomst maakt onderdeel uit het formuleren van de reactie van WDODelta. Het onderwerp komt terug op de agenda van de AB vergadering op 6 februari.

  De opzet van de bespreking is als volgt:
  1. Inleiding door portefeuillehouder Herman Odink.
  2. Presentatie consultatiebijeenkomst door Hendrik Jan van Veen.
  3. Vragen en reflecties van het Algemeen Bestuur door portefeuillehouder Herman Odink.
  vergroten verkleinen laden...
 • vergroten verkleinen laden...