Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen) 20 november 2018 19:30:00

Afbeelding vergroten laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • 01

  19:30 Opening en mededelingen

  AB zaal, Informeren van het bestuur
  laden...
 • Het Algemeen Bestuur heeft een extern samengestelde commissie ingesteld en gevraagd om te kijken in hoeverre de bestuurlijke fusiedoelen zijn gehaald en waar nog aan gewerkt moet worden, waarbij het accent vooral ligt op de ‘blik van buiten naar binnen’.
  Deze commissie bestaat uit:
  - Roger de Groot, voorzitter commissie, bestuurlijke
  partner
  - Betty Poutsma-Jansen, inwoner
  - Brenda Vrieling, inwoner
  - Rob Oostermeijer, bedrijfsleven
  - Koos Flinkert, agrarische sector
  - Johan Osinga, bestuurlijke partner

  In de Deltabijeenkomst van 19 juni 2018 heeft de commissie haar plan van aanpak toegelicht. De commissie is bij haar werkzaamheden ondersteund door een extern adviesbureau.
  De bestuurlijke behandeling van het rapport van de commissie is, afhankelijk van de bespreking met de fractievoorzitters, gepland voor de vergadering van het algemeen bestuur van 29 januari 2019.

  In de Deltabijeenkomst van 20 november a.s. zal de voorzitter van de commissie de kernpunten van het rapport mondeling toelichten en is er gelegenheid voor het stellen van vragen aan de commissie over het door hen opgestelde rapport.
  laden...
 • Eerst wordt in de AB-zaal een korte presentatie verzorgd door de heer M. Lorist, afdelingshoofd financiën en juridische zaken. Aan de presentatie wordt de laatste hand gelegd. Nadien staan er in het bedrijfsrestaurant medewerkers van de afdeling Financiën en de afdeling Strategie en Beleid klaar om per programma uw (detail) vragen te beantwoorden. In een centrale afronding is niet voorzien. De bestuurlijke behandeling van deze financiële stukken vindt plaats in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 november 2018.
  laden...
 • In een centrale afronding is niet voorzien.
  laden...