Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen), 08 maart 2018 19:30:00

Algemene vergader informatie

Deltabijeenkomst 8 maart 2018.

Datum:
08 mrt. 2018, 19:30
Locatie:
AB zaal

Agenda

Hoofdvergadering

AB zaal
  • Het AB is in de Deltabijeenkomst op 7 december 2017 geïnformeerd over de stand van zaken van het project IJsseldijk Zwolle-Olst. Er is toen ook vooruitgeblikt naar de vervolgstappen in de verkenningsfase. Op 20 februari 2018 heeft het Dagelijks Bestuur de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en de Notitie Kansrijke Alternatieven vastgesteld. De notitie NRD is inmiddels door de provincie ter inzage gelegd als start van de m.e.r. procedure. De notitie is het resultaat van een intensief participatieproces met dijkdenkers en de bestuurlijke partners. De vaststelling van beide documenten is een tussenstap in de verkenning en heeft als doel het onderzoek naar de kansrijke alternatieven te starten. Eind 2019 wordt per traject een voorkeursalternatief ter besluitvorming voorgelegd aan het AB. Tijdens deze vergadering wordt u kort meegenomen in het proces van de afgelopen maanden: 1. Siebrand Bootsma licht toe hoe we tot de kansrijke alternatieven zijn gekomen, geeft een terugblik op de informatieavonden en vertelt wat we de komende periode gaan onderzoeken. 2. Piet Zoon (voorzitter van het omgevingsplatform) geeft een toelichting op het omgevingsproces. Aansluitend is er ruimte voor vragen.