Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen) 21 januari 2020 19:30:00

Uitzending

vergroten verkleinen laden...

Kijk of luister mee

 

Agenda

 • De waarnemend dijkgraaf Piet Zoon opent de vergadering
  vergroten verkleinen laden...
 • Het belangrijkste doel van de Deltabijeenkomst is dat uw voorkeuren in beeld worden gebracht zodat wij hiermee een goed voorstel kunnen doen voor de ontwerpwatervisie. We starten met een korte terugblik op het proces en de richting die u tot op heden hebt aangegeven. Na de laatste bijeenkomst op 10 december 2019 zijn de kenmerken van verschillende ambitieniveaus in vier varianten vorm gegeven. Deze varianten treft u bijgaand aan en deze worden in de deltabijeenkomst nader toegelicht.

  We willen samen een verdiepingsslag maken. We gaan aan de slag met de vraagstukken die een grote impact hebben en thema’s die tot dusver onderbelicht zijn en willen opiniërend peilen bij u hoe de eerder gegeven richting zich zou moeten ontwikkelen tot een voorkeursvariant voor de watervisie. Hiervoor zijn een aantal vragen geformuleerd die op een interactieve wijze worden gepresenteerd en met u worden besproken. Voor de interactie wordt gebruik gemaakt van de website https://kahoot.it/#/. Tijdens de vergadering wordt u verzocht deze webpagina te openen. Daarvoor heeft u alleen een mobiele telefoon of een iPad nodig, die ook wifi-verbinding moet hebben met het netwerk. Tijdens de bijeenkomst ontvangt u de code om de vragen te starten.

  In de bijlagen staat meer informatie. Wij vragen u deze ter voorbereiding te lezen.
  vergroten verkleinen laden...
 • Naar verwachting zal de bijeenkomst om circa 21.30 uur worden afgesloten door de waarnemend dijkgraaf
  vergroten verkleinen laden...