Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen), 13 april 2021 19:30:00

Algemene vergader informatie

U wordt van harte uitgenodigd deze digitale vergadering te volgen via de livestream.

 

Datum:
13 apr. 2021, 19:30
Locatie:
AB zaal

Agenda

Hoofdvergadering

AB zaal
 • 1 Opening

  Bespreekstuk
 • Op 20 april 2021 staat het ontwerp-Waterbeheerprogramma 2022-2027 op de agenda van het algemeen bestuur. Bertho Bulthuis (projectleider WBP) en de programmatrekkers zullen een toelichting geven op dit programma. Vervolgens heeft u gelegenheid tot het stellen van vragen.

  De tekst van het ontwerp-Waterbeheerprogramma en het bijbehorende voorstel treft u aan in iBabs bij de stukken voor de vergadering van het AB van 20 april 2021. De hoofdtekst van het programma heeft u ook in gedrukte vorm ontvangen.

  Ook in het inloopmoment technische vragen, eerder deze avond, heeft u gelegenheid om vragen te stellen en aan de leden van de projectgroep.
   

   

 • Bij dit agendapunt wordt een presentatie gegeven door Frank Fokkema, beleidsadviseur verantwoordelijk voor o.a. NBW (normen wateroverlast) en Elbert Majoor, opgavemanager Water-op-maat. Doel is om het algemeen bestuur te informeren over en te laten reflecteren op strategische keuzes t.a.v. onze NBW opgave, ontwikkelingen in onze omgeving en tot slot de betekenis voor het programma Water-op-maat. In de begrotingsbrief 2022 worden deze keuzes aan het algemeen bestuur voorgelegd om vervolgens te worden uitgewerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025.
  In de begroting 2021 is vastgelegd dat tot nadere orde de programmering van Water-op-maat uitgaat van 100% doelrealisatie KRW en 75% doelrealisatie NBW (met name grotere NBW knelpunten en NBW gekoppeld aan KRW, derden en/of peilbesluiten). Daarbij is aangegeven dat begin 2021 heroverweging van het beoogd doelbereik plaatsvindt o.b.v. actualisatie NBW Noord en andere beleidsontwikkelingen en ontwikkelingen in onze omgeving (stikstof, veenweide en vertaling in Samen-Werk-Beter en PNP). Verder is aangegeven dat door het verkleinen van de WOM programmering (75% NBW), op basis van kennis van dat moment, er geen noodzaak was om op dat moment extra middelen beschikbaar te stellen voor periode t/m 2027.

  Op vrijdag 9 april zal nog achtergrondinformatie aan dit agendapunt worden toegevoegd
   

 • 5 Sluiting

  Bespreekstuk