Live uitzending

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen), 26 april 2022 19:30:00

Algemene vergader informatie

Deze bijeenkomst wordt gehouden op ons hoofdkantoor. U bent van harte welkom!

Datum:
26 apr. 2022, 19:30
Locatie:
AB zaal

Agenda

Hoofdvergadering

AB zaal
 • Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:02:56 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Doel van dit agendapunt: reflecteren op de inhoud van het rapport en de presentatie  'Scenarioanalyse zicht op schuldpositie'

  In september 2021 heeft u zich in een Deltabijeenkomst gebogen over het onderwerp schuldpositie. Daarbij heeft u aangegeven dit onderwerp in het kader van de begrotingsbrief 2023 opnieuw geagendeerd wilt zien, zodat u kunt afwegen of het gewenst is om wel of geen maatregelen te nemen om de groei van de schuldpositie te dempen.

  Het dagelijks bestuur heeft het bureau Thésor gevraagd om de ontwikkeling van de schuldpositie van WDODelta in beeld te brengen. Het resultaat daarvan treft u aan in bijgaand rapport.

  Het rapport zal tijdens de vergadering worden toegelicht door dhr. R. Pijpers van bureau Thésor. Naar aanleiding daarvan kunt u reflecteren op dit rapport, waarbij met name de vraag relevant is of het gewenst is om om wel of geen maatregelen te nemen ten aanzien van de ontwikkeling van de schuldpositie. Het resultaat van het gesprek zal het dagelijks bestuur meenemen in de voorbereiding van de begrotingsbrief, waarvan de behandeling in uw vergadering van 28 juni gepland staat.

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:53:51 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 3 Pauze

  Discussiestuk
  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:45 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Doel van dit agendapunt is: het algemeen bestuur opiniërend meenemen in de communicatiestrategie

   

  Op 15 maart 2023 is er weer een gelijktijdige stembusverkiezing van waterschappen en Provinciale Staten. Iedereen die 18 jaar en ouder is kan zijn of haar stem uitbrengen voor een nieuw waterschapsbestuur. Om zoveel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen, wordt er vanuit de Unie van Waterschappen een landelijke campagne opgezet. Vanuit WDODelta sluiten we hierop aan met een eigen lokale en regionale campagne. Hoe we dat willen doen is te lezen in bijgevoegde communicatiestrategie. Tijdens de Deltabijeenkomst op 26 april wordt het AB hier opiniërend in meegenomen. Een van de vragen zal zijn: Hoe opvallend willen we zijn? Zijn we bereid om echt anders te communiceren dan we gewend zijn?

  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:41:24 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • 5 Sluiting

  Discussiestuk
  Archief film
  Fragmenten
  Fragment 1 00:00:46 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten