Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen), 10 januari 2023 19:30:00

Algemene vergader informatie

Dit betreft een extra ingelaste Deltabijeenkomst op ons hoofdkantoor. U bent van harte welkom.

Datum:
10 jan. 2023, 19:30
Locatie:
AB zaal

Agenda

Hoofdvergadering

AB zaal
  • Op 1 november 2022 heeft u besloten om een slibgistings-, groengas- en CO2 afvang-installatie te realiseren op rwzi Echten. Wanneer de sliblijn op rwzi Echten gereed is, wordt hier gas en CO2 geproduceerd. U heeft nog geen besluit genomen over de verkoop van het (fysiek) gas, de groencertificaten en de CO2. U krijgt daarom nadere toelichting op de voorgestelde wijze van verkoop van (fysiek) gas, groencertificaten en CO2 en mandatering van de bevoegdheden voor deze verkoop aan het DB.

  • De waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen hebben gezamenlijk een concept-koersdocument voor de Vecht opgesteld. In deze Deltabijeenkomst willen wij u informeren over de voorgestelde koers en uw reacties ophalen met het oog op aanscherping of bijsturing. Bijgaand concept is een werkversie die nog in ontwikkeling is, waar ook partners in het gebied nog op reageren. In de bijeenkomst wordt u aan de hand van een presentatie door het concept geleid. Op 7 maart 2023 wordt het koersdocument Vecht ter besluitvorming aan u voorgelegd.

    Goed om vooraf te weten: in de koers wordt de Vecht als compleet systeem beschreven. Het beperkt zich dus niet tot de taken van het waterschap, maar gaat ook in op andere essentiële elementen voor een natuurlijk(er)e Vecht. In de tekst is beschreven dat we niet alleen aan de lat staan om het eindbeeld te bereiken. Ook andere partijen, denk aan de partijen binnen ‘Ruimte voor de Vecht’ zullen daar een bijdrage aan moeten leveren.