Meedoen

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen vergadert het algemeen bestuur op 28 april 2020 digitaal via MS Teams. Wij attenderen u er op dat deze vergadering wordt opgenomen en live wordt uitgezonden op deze website. Aan het begin van iedere openbare vergadering van het algemeen bestuur krijgen belanghebbenden de gelegenheid om een reactie te geven op onderwerpen die op de agenda staan (inspreekrecht). U krijgt in principe 5 minuten spreektijd. Afspraak is dat de leden geen discussie aangaan met de inspreker maar wel vragen kunnen stellen.

Als u wilt inspreken voor deze specifieke vergadering moet u dit uiterlijk maandag 27 april voor 13:30 uur melden bij mevrouw Charlotte van der Gun via bestuurszaken@wdodelta.nl.