Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen), 18 februari 2020 13:30:00

Algemene vergader informatie

U wordt uitgenodigd voor de Deltabijeenkomst op 18 februari 2020 over opkomende stoffen, KRW en de werkzaamheden van het laboratorium Aqualysis. Let op: de Deltabijeenkomst vindt plaats in de middag, op een externe locatie.

Datum:
18 feb. 2020, 13:30
Locatie:
Extern

Agenda

Hoofdvergadering

Extern
  • In december 2016 heeft het algemeen bestuur beleid voor de aanpak van opkomende (nieuwe) stoffen vastgesteld. Het beleid spitste zich toe op het in beeld brengen van de risico's voor ons watersysteem en hoe deze risico's doelmatig zijn te reduceren. Arjan Verhoeff geeft een presentatie over de resultaten van dit onderzoek, dat deels is uitgevoerd in Rijn-Oost verband. Op basis hiervan zal worden vooruitgeblikt op de besluitvorming van het algemeen bestuur medio 2020 over de vervolgstappen, waarbij mogelijke globale oplossingsrichtingen zullen worden toegelicht.
  • U wordt rondgeleid door het laboratorium waarbij Sander van Acker een toelichting geeft over de organisatie en werkzaamheden van Aqualysis.
  • De Kaderrichtlijn Water (KRW) gaat binnenkort de laatste periode in. Het waterschap is verantwoordelijk voor de uitvoering van maatregelen in het watersysteem en op de RWZI's. Het waterschap doet voorstellen voor eventuele aanpassingen van doelen en maatregelen (factsheets) voor deze laatste periode. Bert Moonen geeft een presentatie over de stand van zaken van de uitvoering van de maatregelen door het waterschap, de voorgestelde aanpassingen en de ervaringen uit het gebiedsproces. Daarna vindt onder leiding van Marike Bezema een vraaggesprek plaats met Marcel Tonkes (vertegenwoordiger van het Regionaal Ambtelijk Overleg) en Hans Pereboom over de doelen en maatregelen van de KRW vanuit een breed perspectief.