Live uitzending Gepauzeerd

Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Deltabijeenkomst (informatieve/opiniërende vergaderingen), 23 mei 2022 19:30:00

Algemene vergader informatie

Wij nodigen u van harte uit deze vergadering te volgen via de livestream.

Aanleiding van deze extra Deltabijeenkomst is een gewenste standpuntbepaling over Klimaatneutraliteit.
De Unie komt een toelichting geven. Tevens zal het onderwerp Waterbalans worden behandeld.

 

Datum:
23 mei 2022, 19:30
Locatie:
AB zaal

Agenda

Hoofdvergadering

AB zaal
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:10:36 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 01:08:56 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Vanaf medio 2021 werkt de Unie van Waterschappen aan een strategie klimaatneutrale waterschappen die zich richt op klimaatneutraliteit, energieneutraliteit en op de rol en taakopvatting van de waterschappen. Het resultaat is weergegeven in de concept Unienotitie Strategische visie Op weg naar klimaatneutraliteit. De strategische visie bevat de sectorambities voor met name 2035 om daarmee in te spelen op nieuwe uitdagingen en kansen. Daarmee zet de sector waterschappen een stip op de horizon hoe klimaatneutraliteit bereikt kan worden en wat ervoor nodig is. Daarbij is het belangrijk op te merken dat de ambities van de strategische visie bedoeld zijn voor de sector als geheel en dat individuele waterschappen op eigen wijze invulling eraan geven, met eigen accenten en eigen tempo. Sectorale afspraken geven ruimte voor invulling op maat. Een gedragen sectorambitie helpt eveneens om heldere (bestuurlijke) afspraken te maken met het Rijk voor de aanpak en facilitering van de opgaven.

  Voortlopend op de besluitvorming volgende maand in Unie-commissies en Ledenvergadering van de Unie is er een consultatieronde langs de leden-waterschappen om uw signalen op te halen en te verwerken in de definitieve versie. Op deze avond zal de strategische visie uiteengezet worden door gastsprekers vanuit de Unie: mw. Antoinet Looman (bestuurlijke Regiegroep Klimaat & Energie) en dhr. Rafael Lazaroms (programmaleider klimaatneutraal). Zij willen met u graag nader van gedachten wisselen en signalen ontvangen omtrent uw opvattingen en opinies. Daarbij is het ook van belang om de relatie te leggen met het beleidskader DuurzaamDOEN 2022 dat u in maart jl hebt vastgesteld voor onze benadering en huidige aanpak voor energie, broeikasgassen en circulariteit. Het DB bereidt na deze deltabijeenkomst een annotatiereactie voor op de concept Unienotitie waarin ook belangrijke signalen vanuit de deltabijeenkomst verwerkt zullen worden.

 • 3 Pauze

  20:50
  Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:12:25 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten
 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:44:03 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten

  Hoe zit de waterbalans in elkaar en wat zijn de (on)mogelijkheden om stromen te beïnvloeden? In een informerende deltabijeenkomst wordt u door Frank Fokkema met een presentatie meegenomen in de waterbalans in ons gebied.

  Na de presentatie is ruimte voor vragen en interactie.

 • Archief film Gepauzeerd
  5
  Fragmenten
  Fragment 1 00:01:19 Download Afspelen
  Sprekersfragmenten
  Er zijn geen sprekersfragmenten
  Tijdformat: hh:mm
  Er is geen actieve pagina
  vergroten Sluiten