Breun Breunissen

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Breun Breunissen

breunbreunissen@wdodelta.nl

Algemeen

Portefeuille:

 • HWBP landelijk en individuele projecten
 • Primaire- en Regionale keringen
 • Overige keringen
 • Muskusrattenbestrijding
 • Participatie en samenwerking (waterveiligheid)
 • Waterschapszorg 

 

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Breed Bestuurlijk overleg Ruimte voor de Vecht
 • Lid Stichting Poort van het Vechtdal
 • Lid Bestuurlijke Gebiedstafel (BGT) Stikstof Vechtdal
 • Lid Grensoverschrijdende Stuurgroep Vecht & Vechtdal
 • Lid Stuurgroep IJssel
 • Lid Bestuurlijk platform Deltaprogramma Rijn
 • Lid VNR Taakgroep IJssel
 • Lid Stuurgroep visie Waterveiligheid Unie van Waterschappen
 • Deelnemer portefeuilleoverleg Waterkeringen Rijn-Oost
 • Lid Commissie Muskus-en Beverratten, Unie van Waterschappen
 • Lid Commissie Waterkeringen Unie van Waterschappen

Nevenfuncties

 

 • Lid Raad van Toezicht Stichting 2Switch ( Kringloopbedrijf), Elst, (bezoldigd)
 • Voorzitter Belanghebbenden Orgaan ArcadisKring en VBO bij Het nederlandse pensioenfonds, Utrecht, (bezoldigd)
 • Eigenaar Breun Breunissen Advies en Management, Raalte (bezoldigd)

 

 

Functie historie

2022

 • 21 mei 2019 - 06 okt. 2022 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Onbekend - 06 okt. 2022 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens