Dirk-Siert Schoonman

Naam: Dirk-Siert Schoonman

Voorzitter, Dagelijks Bestuur
Voorzitter, Algemeen Bestuur
Dirk-SiertSchoonman@wdodelta.nl
Voorzitter Actief sinds 25 aug. 2020 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • Wettelijke taken
 • Omgevingswet
 • Bestuur- en beleidscoördinatie
 • Programma Organisatie
 • Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving
 • IRM, PAGW, MIRT
 • Bestuurlijke contacten Overijssel en Drenthe
 • NOVEX
 • Communicatie
 • Calamiteitenorganisatie

Externe vertegenwoordingen:

Overzicht volgt nog.

Nevenfuncties

 • Lid van de Raad van Commissarissen Rabobank Apeldoorn (bezoldigd)
 • Agrarisch ondernemer Schoonman Jansen (bezoldigd)
 • Lid van de maatschappelijke Klantbordgroep RIVM (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Beleggingsstudieclub Zutphen Exchance (onbezoldig)
 • Lid Ambassadeursgroep Initiatief Bewust Bodemgebruik.

 

 

 

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 25 aug. 2020 Voorzitter, Dagelijks Bestuur
 • Actief sinds 25 aug. 2020 Voorzitter, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens