Elsbeth Brandsma

Naam: Elsbeth Brandsma

Fractielid, Water Natuurlijk
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
elsbethbrandsma@wdodelta.nl
Fractielid Actief sinds 29 mrt. 2023 Bekijk pagina

Algemeen

Nevenfuncties

  • Adviseur & projectleider Water, Antea Nederland B.V., Heerenveen (bezoldigd);
  • Regenwaterambassadeur, gemeente Deventer, (onbezoldigd);
  • Dijkwacht, Waterschap Drents Overijsselse Delta (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

  • Actief sinds 29 mrt. 2023 Fractielid, Water Natuurlijk
  • Actief sinds 29 mrt. 2023 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens