Hans Wijnen

Naam: Hans Wijnen

Fractielid, VVD
Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
hanswijnen@wdodelta.nl
VVD Fractielid Actief sinds 28 mrt. 2019 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille:

 • Hoogwater Beschermingsprogramma
 • Regionale keringen
 • Toetsen en beoordelen keringen
 • Muskusrattenbestrijding en beheer rondom bevers
 • Rivus/Fluvius
 • Klimaat Actief!

Externe vertegenwoordigen:

Overzicht volgt nog.

Nevenfuncties

 • Directeur L.Y.O.N., Zwolle (bezoldigd);
 • Directeur Universe XXI B.V., Zwolle (bezoldigd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 28 mrt. 2019 Fractielid, VVD
 • Actief sinds 21 mei 2019 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Actief sinds 28 mrt. 2019 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens