Herman Dijk

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Herman Dijk

hermandijk@wdodelta.nl

Algemeen

Portefeuille:

 • Calamiteiten
 • Verbinding met de omgeving
 • Waterveiligheid nationaal
 • Communicatie
 • Bestuurlijke organisatie
 • Integriteit
 • Wettelijke taken
 • Personeel-en organisatiebeleid
 • Stuurgroep POV-Piping
 • Assetmanagement

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Oostelijk Dijkgraven Overleg
 • Lid Commissie Aanpassing Belastingstelsel
 • Lid Veiligheidsregio Drenthe/IJsselland
 • Lid Commissie Landelijk Gebied Drenthe
 • Lid Kring van Voorzitters
 • Lid Klankbordgroep Financiën van de Unie van Waterschappen
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Informatievoorziening
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Deltaprogramma
 • Lid Stuurgroep IJssel
 • Lid Stuurgroep IJsselvechtdelta
 • Lid Stuurgroep Delta Rijn
 • Lid Stuurgroep Bedrijfsvergelijking
 • Lid Stuurgroep POV Piping
 • Lid Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 • Lid Bestuurlijke kerngroep IJsselmeergroep XL
 • Lid Bestuurlijk Overleg Rijn en Maas
 • Voorzitter Nederlandse gemalenstichting
 • Lid van Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA)
 • Lid van werkgeversberaad
 • Lid van Geodata problematieken
 • Lid van Kadaster gebruikersraad

Nevenfuncties

- Voorzitter Bestuur Stichting Floodcontrol IJkdijk (onbezoldigd)

- Voorzitter Nederlandse Gemalen Stichting (onbezoldigd)

- Voorzitter Stichting Wateropleidingen (onbezoldigd)

- Vice Voorzitter Samenwerkingsverband van Bronhouders - Basisregistratie Grootschalige      Topografie (onbezoldigd)

- Voorzitter Expertise Netwerk Waterveiligheid (onbezoldigd)

 

 

Functie historie

2019

 • Onbekend - 20 aug. 2019 Voorzitter, Dagelijks Bestuur
 • Onbekend - 20 aug. 2019 Voorzitter, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens