Herman Odink

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Portefeuille:

 • Financïele zaken
 • Vergunningen, toezicht en handhaving
 • Grondzaken
 • Educatie
 • Waterschapserfgoed
 • NP Sallandse Heuvelrug / Reggedal
 • Verbonden partijen (GBLT, Aqualysis, en Het Waterschapshuis)
 • Participatie en samenwerking (financiën, vergunningverlening en handhaving)
 • Recreatie
 • Overdracht kunstwerken /bruggen
 • Bredere toekomstvisie Vecht

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Algemeen Bestuur GBLT
 • Bestuurslid Aqualysis
 • Deelnemer aandeelhouders vergadering Nederlandse Waterschaps Bank
 • Lid van portefeuille overleg Bestuurszaken, Communicatie en Financiën Rijn Oost
 • Lid van portefeuille overleg Educatie
 • Lid van Auditcommissie Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Lid van Overijsselse Vereninging van kleine kernen
 • Lid stuurgroep Drents Friese wold 

Nevenfuncties

 

 • Voorzitter Taakgroep Beheer Gereformeerde Kerk, Nieuwleusen (onbezoldigd);
 • Secretaris Stichting Huisvesting Gereformeerde Organisaties, Zwolle (onbezoldigd);
 • Secretaris/penningmeester Kulturhus De Spil, Nieuwleusen (onbezoldigd);
 • Secretaris/penningmeester Stichting De Schakel, Nieuwleusen (onbezoldigd);
 • Penningmeester Stichting Voor Elkaar, Dalfsen (onbezoldigd).

Functie historie

2023

 • Onbekend - 30 mei 2023 Fractielid, ChristenUnie
 • Onbekend - 30 mei 2023 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Onbekend - 30 mei 2023 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens