Marion Wichard

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Algemeen

Portefeuille:

 • Rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)
 • Optimalisatie afvalwaterstudies
 • DuurzaamDoen
 • Circulair
 • Energietransitie / RES
 • Participatie en samenwerking (coördinatie kaderstellend)
 • Internationale samenwerking

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Bestuurlijk Overleg Open Teelten en Veehouderij (BOOT) namens de Unie van Waterschappen
 • Lid Bestuurlijk overleg Slim Warmtenet Zandweerd
 • Agendalid Bestuurlijke Kerngroep Nieuwe Energie Overijssel (NEO)
 • Lid Stuurgroep Regionale Energie Strategie West Overijssel
 • Lid Bestuurlijk platform Regionale Energie Strategie West Overijssel
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Windpark Staphorst
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Windmolenpark Nieuwleusen (FeurDeWind)
 • Lid van de algemene vergadering van aandeelhouders van de samenwerkings BV Drijvend Zonnepark Beilen (de Mussels)

Nevenfuncties

 

 • Jurylid, IVIO Andries Greinerprijs, Lelystad (onbezoldigd)

Functie historie

2023

 • 21 mei 2019 - 30 mei 2023 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • 01 jan. 2016 - 30 mei 2023 Fractielid, Water Natuurlijk
 • 01 jan. 2016 - 30 mei 2023 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens