Nicole Koks

Naam: Nicole Koks

Fractielid, BBB
Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
nicolekoks@wdodelta.nl
BBB Fractielid Actief sinds 29 mrt. 2023 Bekijk pagina

Algemeen

Portefeuille: 

 • DPLG Drenthe
 • PPLG Overijssel
 • Veenweide en bodemdaling
 • Waterkwaliteit
 • NOVEX
 • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
 • Gewenst Grond en Oppervlakte Regime
 • Water op maat
 • Zoetwatervoorziening Oost Nederland
 • Peilbeheer en peilbesluiten
 • Nationaal Bestuursakkoord Water
 • Biodiversiteit
 • Rivier de Vecht
 • Drinkwatervoorziening
 • Overige keringen
 • Nationale Parken
 • Waterschapserfgoed
 • Leader

 Externe vertegenwoordiging: 

Overzicht volgt.

 

Nevenfuncties

 • Zelfstandige, Boeren Doen, Lettele (onbezoldigd).

Functie historie

Heden

 • Actief sinds 29 mrt. 2023 Fractielid, BBB
 • Actief sinds 30 mei 2023 Lid van het dagelijks bestuur, Dagelijks Bestuur
 • Actief sinds 29 mrt. 2023 Lid van het algemeen bestuur, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens