Piet Zoon

Let op: Deze persoon heeft momenteel geen actieve functies

Naam: Piet Zoon

pietzoon@wdodelta.nl

Algemeen

Portefeuille:

 • Wettelijke taken
 • Watervisie (coördinatie kaderstellend)
 • Bestuurlijke vernieuwing
 • Personeel en organisatie
 • ICT
 • Waterbeheersprogramma
 • Omgevingswet

Externe vertegenwoordiging:

 • Lid Oostelijk Dijkgraven Overleg
 • Lid Commissie Aanpassing Belastingstelsel
 • Lid Veiligheidsregio Drenthe/IJsselland
 • Lid Commissie Landelijk Gebied Drenthe
 • Lid Kring van Voorzitters
 • Lid Klankbordgroep Financiën van de Unie van Waterschappen
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Informatievoorziening
 • Lid Bestuurlijk Kernteam Deltaprogramma
 • Lid Stuurgroep IJssel
 • Lid Stuurgroep IJsselvechtdelta
 • Lid Stuurgroep Delta Rijn
 • Lid Stuurgroep Bedrijfsvergelijking
 • Lid Stuurgroep POV Piping
 • Lid Bestuurlijk Overleg MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport)
 • Lid Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied
 • Lid Bestuurlijke kerngroep IJsselmeergroep XL
 • Lid Bestuurlijk Overleg Rijn en Maas
 • Voorzitter Nederlandse gemalenstichting
 • Lid van Overleg Rechtspositie Decentrale Politieke Ambtsdragers (ORDPA)
 • Lid van werkgeversberaad
 • Lid van Geodata problematieken
 • Lid van Kadaster gebruikersraad

Functie historie

2020

 • 01 mei 2019 - 25 aug. 2020 Waarnemend dijkgraaf/voorzitter, Dagelijks Bestuur
 • 01 mei 2019 - 25 aug. 2020 Waarnemend dijkgraaf/voorzitter, Algemeen Bestuur
Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Sprekersfragmenten

Deze medewerker heeft nog geen sprekersfragmenten

Ophalen gegevens